Piotr Ryszard Pawlak

Transmisja live:
5 października, godz. 10.25
Polska
17 lat
Numer uczestnika: 57
Kształcił się w Szkole Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Ewy Włodarczyk, a obecnie uczy się w klasie Waldemara Wojtala. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chopinowskich w Jeleniej Górze, Szafarni, Budapeszcie oraz Grand Prix festiwalu w Koninie. Koncertował w Polsce i za granicą. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także Krystiana Zimermana.

Występy