Zuzanna Pietrzak

Transmisja live:
6 października, godz. 10.50
Polska
18 lat
Numer uczestnika: 58
Kształci się pod kierunkiem Renaty Płażewskiej-Kryachok w Szkole Muzycznej w Łodzi. Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów w Płocku, Szczecinie, Rzeszowie, Głubczycach, Koninie, Łodzi, Druskiennikach i Mediolanie. Występowała w Polsce, Maroko, we Włoszech i na Litwie. Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Występy